Research shows benefits of Montessori education


Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"


A method of schooling that focuses on personal development rather than exams produces more mature, creative and socially adept children, scientists have found.
Psychologists in the US found that across a range of abilities, children at Montessori schools out-performed those given a traditional education.
Five-year-old Montessori pupils were better prepared for reading and maths, and 12-year-olds wrote "significantly more creative" essays using more sophisticated sentence structures.
Some of the biggest differences were seen in social skills and behaviour.
Montessori children displayed a greater sense of "justice and fairness", interacted in an "emotionally positive" way, and were less likely to engage in "rough play" during break times.
The schooling system was invented in the early 1900s by Maria Montessori to educate poor children in her native Italy.
There are more than 5,000 Montessori schools in the US, and around 600 in the UK, where they are privately funded.
The method discourages traditional competitive measurements of achievement, such as grades and tests, and instead focuses on the individual progress and development of each child.
Children of different ages share the same classes, and are encouraged to collaborate and help each other. Special educational materials are used to keep children interested, and there is an emphasis on "practical life skills".
The researchers, who reported their findings in the journal Science, compared children aged three to 12 at a Montessori school in Milwaukee with those at other schools in the same area.
Parents won places for their children at the unnamed Montessori school by entering a "lottery" run by the local education department.
All parents of pupils at the schools studied, had similar incomes of between $20,000 (£10,500) and $50,000 (£26,000).
Children were tested for mental performance, academic abilities, and social and behavioural skills.
Angeline Lillard, from the University of Virginia, who co-led the study, said: "We found significant advantages for the Montessori students in these tests for both age groups.
"Particularly remarkable are the positive social effects of Montessori education. Typically the home environment overwhelms all other influences in that area."
Not only were five-year-old primary school children better prepared for the "three Rs" at primary level, they also had higher scores in tests of "executive function". This is the ability to adapt to changing and complex problems, and is seen as an indicator of future school and life success.
Although the Montessori children were not regularly tested or graded, they did just as well in spelling, punctuation and grammar exams as those given conventional lessons.
Older Montessori pupils were more likely to choose "positive assertive responses" when dealing with unpleasant social situations, said the researchers.
They also displayed a "greater sense of community" at school.
The scientists concluded: "Montessori education fosters social and academic skills that are equal or superior to those fostered by a pool of other types of schools."
Dr Lillard plans to continue the research by tracking students from both groups over a longer period of time. She also hopes to repeat the study at other Montessori and traditional schools, and assess specific Montessori techniques.
The Montessori method has had its share of criticism. Some parents believe the classroom environment is "too free", while others question Montessori teaching priorities, or the fact that children are not normally assigned homework.
In Britain, the government is funding a joint project with the Montessori Schools Association to develop the teaching practice in a state primary school for the first time.
The aim is to raise standards at the 350-pupil Gorton Mount primary school in inner-city Manchester. The school, where 36 different languages are spoken and 71% of children have free meals, has had seven headteachers in six years and was placed in special measures.
The association will hold its annual conference in London tomorrow. The Conservatives' education spokesman, David Willetts, is due to address the conference, which will look at preventing exclusion in Montessori classrooms.

achievement- osiągnięcie
address- przemawiać do zebranych
adept- biegły
assign- przydzielać, wyznaczać
association- stowarzyszenie
collaborate- współpracować
competitive- oparty na konkurencji / rywalizacji
complex- złożony
conclude- dochodzić do wniosku
discourage- odradzać
display- pokazywać, okazywać, objawiać
emphasis- nacisk
environment- środowisko, otoczenie
exclusion- wykluczenie
focus on- koncentrować się na
foster- sprzyjać
indicator- wskaźnik
measurement- pomiar, miara
out-perform- mieć lepsze wyniki niż, radzić sobie lepiej niż, lepiej się spisywać
overwhelm- przytłaczać, przygniatać
remarkable- znaczny, istotny
significantly- znacznie, istotnie
sophisticated- wyszukany, skomplikowany
superior- lepszy, wyższy
the "three Rs"- reading, writing and arithmethics- czytanie, pisanie I matematyka


TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

PŁACA

Słownictwo związane z finansami, bankowością i pieniędzmi jest zazwyczaj bardzo przydatne w kontaktach międzynarodowych, warto zatem zwrócić na nie szczególną uwagę, ucząc się języka angielskiego. Pon...

SIC

Wyraz "sic" pochodzi z łaciny i odpowiada polskim wyrażeniom '(właśnie) tak, w taki sposób', '(świadomie) tak, w taki sposób (napisane)'. W języku angielskim pojawia się jedynie w stylu formalny...

DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI

Chcesz swobodnie posługiwać się językiem angielskim?Angielski MultiPakiet to kompleksowy kurs dla osób rozpoczynających naukę lub podejmujących ją po przerwie.Sprawdź teraz >> D...

MUSTN'T czy DON'T HAVE TO, NEEDN'T czy D…

Przeczenie "need not" ("needn't") oznacza 'nie musieć' i jest używane jako zanegowany odpowiednik czasownika "must" 'musieć':(1a) A: Must I take my book with me?Czy muszę zabrać ze sobą moją książkę?(...

MATHEMATICS oraz ARITHMETIC

Te nazwy przedmiotów szkolnych, które pochodzą z greki i łaciny, mają zazwyczaj w języku angielskim zakończenie „-cs” (np. „mathematics” ‘matematyka’, „physic...

UBIKACJA

Toalety w domach prywatnych nazywane są po angielsku w następujący sposób:(1) toilet(2) lavatory(3) water-closet/WC (4) loo(5) bathroomNależy zwrócić uwagę, że "water-closet/WC" to, inaczej niż w ję...

RYNEK

Rzeczownik "market" odnosi się do 'rynku' (także w sensie ogółu dóbr dostępnych w danym kraju, regionie, itp.), 'targowiska\':(1) There is a flea market here on Saturdays.W soboty jest tu targowi...

HOMOGENEOUS czy HOMOGENOUS

Słowa “homogeneous” i “homogenous” są używane niemal wyłącznie w tekstach formalnych (np. naukowych). Ze względu na zbliżoną pisownię bywają często utożsamiane lub mylone (takż...

HARDLY, SCARCELY czy BARELY

Przysłówki „barely”, „hardly” i „scarcely” modyfikują znaczenie zdania, nadając mu sens negatywny (zdania takie przypominają często zdania zaprzeczone). Wyraz ̶...

TIRESOME czy TIRING

Przymiotnik "tiresome" opisuje kogoś lub coś 'denerwującego', 'irytującego', 'drażniącego', np.:(1) I find doing the housework very tiresome. Wykonywanie prac domowych bardzo mnie drażni.(2a) ...

BY czy VIA

Przyimek "via" ('przez', 'za pośrednictwem') określa taką sytuację, w której pokonując odległość z jednego punktu do drugiego, przechodzi się przez jakiś punkt trzeci, umiejscowiony między począ...

APOSTROF (')

Apostrof służy do trzech zasadniczych celów:I. Zastępuje w zapisie jedną lub więcej ze specjalnie opuszczonych liter. Najczęściej używa się apostrofu do zaznaczenia pominiętych celowo liter w ściągnię...

BI-

Cząstki „bi-” używa się do oznaczania częstotliwości (dwukrotności). Poprzedza ona wtedy określenie odcinka czasu, np.: „bicentenary” ‘dwustulecie’, „bicenten...

SYMPATHY - PROBLEMY Z UŻYCIEM

Kiedy we współczesnym języku angielskim określa się kogoś przymiotnikiem "sympathetic\", to zwraca się uwagę przede wszystkim na jego skłonność do współczucia - na to, że potrafi z dobrocią wysłuchać...

Past Simple czy Present Perfect

Chcesz poznać całą gramatykę angielską szybko i skutecznie? Skorzystaj z Wielkiej Gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami! Sprawdź teraz Poniżej przedstawione są podstawowe różnic...

AS, BECAUSE, SINCE - UZASADNIANIE

\"As" i "because" stosujemy podobnie do polskich słów 'ponieważ', 'gdyż', 'bo'. Po "as" i "because" wprowadzamy zdanie opisujące przyczynę zdarzenia. W przeciwieństwie do języka polskiego...

Third Conditional

Angielskie zdania warunkowe nieprawdopodobne (Conditional 3Zdań warunkowych nieprawdopodobnych używa się, by opisać sytuacje całkowicie hipotetyczne, sprzeczne z tym, co już się wydarzyło. Np.:(1) If ...

OKREŚLANIE CZASU (DATY)

  Chcesz opanować podstawy języka angielskiego?Poznaj kolorowy podręcznik Angielski aktywnie! Trening na 200 sposobówSprawdź teraz > Typowym pytaniem o datę jest w języku angielskim...

Daty po angielsku

Chcesz opanować podstawy gramatyki i słownictwa?Wypróbuj aktywną metodę nauki z podręcznikiem Angielski nie gryzie!Sprawdź teraz >>   Daty po angielsku:   Daty w języku angie...

NEVER MIND

Wielu Polaków uczących się języka angielskiego ma kłopoty z poprawnym użyciem wyrażenia "never mind " Jest ono zazwyczaj mylnie utożsamiane z polskimi 'nie ma za co' i 'nic się nie stało'. Może ...

Past Continuous

Czasu przeszłego ciągłego („past continuous”) używamy, by opowiedzieć o czynności, która zaczęła się przed opisywanym momentem w przeszłości i jeszcze w nim trwała. Możemy ten moment okreś...

NAUKA - "SCIENTIST" czy "ACADEMIC"

Wyraz „science” oznacza ‘naukę’, a w szczególności ‘nauki przyrodnicze/ścisłe’. Także niektóre nauki społeczne określa się tym terminem („social sciences”). Rzeczownik „science” nie powinien być nat...

BESIDE czy BY

Aby w języku angielskim opisać bliskie położenie dwóch rzeczy, posługujemy się przyimkami „by” oraz „beside”. Obydwa odpowiadają polskiemu przyimkowi ‘obok’. „...

ALREADY

Przysłówka „already” używa się w znaczeniu ‘już’, ‘szybciej, niż się spodziewano’, np.:(1) I already knew this.Ju¿ to wiedziałem.(2) A cure for pneumonia alr...

COMPREHENSIBLE czy COMPREHENSIVE

Przymiotnik "comprehensible" wiąże się z czasownikiem "comprehend" ('rozumieć') i odpowiada polskim określeniom 'zrozumiały', 'łatwy do pojęcia', np.:(1a) I attended a lecture on genetics bu...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Patrick Edward Quinn-A Girl's Grave

A Girl's Grave "Aged 17, OF A BROKEN HEART, January 1st, 1841." What story is here of broken love, What idyllic sad romance, What arrow fretted the silken dove That met with such grim mischance...

Jak skutecznie nauczyć się angielskiego?…

Po drugie, motywacja na wagę złota Nauka bez motywacji jest nużąca i zniechęcająca. Uświadom sobie powód, dla którego się uczysz. Chcesz znaleźć lepiej płatną pracę, studiować za granicą, a może po ...

Michael Jackson's This Is It

For everyone who's thirsted for just a ­little bit more of Jackson since that black day just over four months ago, the wait is over, says Andrew Pulver Andrew Pulver The Guard...

The Devil Wears Prada

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Peter Bradshaw Friday October 6, 2006 The Guardian "Flattire" is a newish word which describes an ersatz satire which actually celebrates and defers to that ...

How Adolf loved a bit of trout

Zoe Williams The Guardian, Thursday October 30 2008 Man, some people are so touchy: descendants of the victims of Adolf Hitler have successfully lobbied to get a TV ...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...